Regresyon Terapisi Eğitimi

‘’Regresyon’’ kelime anlamıyla ‘’geriye götürme’’ demektir. Terapi anlamında ise regresyon, sorunların unutulmuş kökenlerine geri gitmektir. ‘’Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi’’ ise sorunların kökenlerinin geçmiş yaşamlarda yatabildiğini kabul eden regresyon terapisidir.

Regresyon terapisi esas olarak, kişinin gözlerini kapatmasıyla o andaki hisleri, duyguları ve düşünceleri üzerinde yoğunlaşarak geçmiş anılarını hatırlamasına yönelik bir terapi yöntemidir. Geriye götürme aşamasında insanların kontrolünü kaybetmesi söz konusu değildir. Çok hafif bir trans hali içerisinde geçmiş anılara gidilebilir; kişi terapi sırasında hem o alanda hem de bu alanda var olabilmektedir.

Kişiler geçmiş anılarını ya imge veya görüntü olarak, ya da bedenlerinde hisseder. Regresyon terapisti danışanı geriye götürerek geçmiş anılarını hatırlamasına yardım eder. Amacımız danışanın geçmiş anılarını değiştirmek değil, bu anıların onların üzerinde yaratmış olduğu ve bugünkü hayatlarını etkileyen blokajları, tıkanıklıkları ya da olumsuz duyguları dönüştürmektir.

Bu anılar kişilerin bilinçli olarak hatırlayamadıkları, bilinçdışından gelen anılardır. Günümüzde bilimsel terapilerde bilinçdışı kişinin doğduğu andan günümüze kadar yaşadığı dönemle sınırlı tutulmaktadır. Ancak regresyon terapilerinde ortaya çıkan bir gerçek de bilinçdışının bugünkü yaşamdaki anıların yanında çok daha derinlere giden ve geçmiş yaşamlar diyebileceğimiz anıları da içinde barındırdığının anlaşılmasıdır. Kişileri etkileyen sorunların, çoğu zaman bu hayatta oluşmakla birlikte bazen de aile soy ağaçlarından gelen ve atalarının yaşadıkları acılar, sıkıntılar, çatışmalar, göçlerle ilgili, kimi zaman da insanlık tarihi içinde insanların genel olarak yaşadığı savaşlar, göçler, acılarla ilgili olabildiği görülmektedir.

Regresyon terapisindeki öncelikli amacımız danışanın bu hayatında yaşadığı bir sorunun kökenine inmektir. Bu sorunun konusuna göre danışanların bir kısmı doğrudan bir geçmiş yaşama ulaşmakta, bir kısmı şimdiki yaşamda kalmakta ve bir kısmı da çocukluk anılarıyla bağlantılı görünen bir geçmiş yaşama girmektedir. Kişinin bu yolu yürümesinde Regresyon terapistinin görevi ona eşlik etmek, doğru yerde doğru soruları sormak, kişinin terapi almasına sebep olan duygusunu/ davranışını ondan ayrıştırarak, neden olduğuna yönelik bağlantıları bulmak ve onları temizlemek, dışarıdan bakmasını sağlamak ve bir anlayış geliştirmesine yardım etmektir. Sonuç olarak geriye gittiğimizde karşımıza çıkan şey aslında bize ait bir şeydir, bizden bir parçadır. Bilinç dışının bize verdiği mesajdır. İsterseniz buna geçmiş yaşam deyin, isterseniz Jung’un dediği gibi kollektif bilinçdışından gelen bir etki deyin, ya da bilinçdışının bir uydurması deyin; her ne olursa olsun regresyon terapisi ile bu durum çözüldüğünde kişinin problemi de çözülmektedir.

‘Regresyon Terapisi’’ bir anlamda da geçmişe geri gidiş değil, şimdiki zihinlerimizde, ruhsal varlıklarımızda ve bedenlerimizde taşımakta olduğumuz geçmişe ait anılarımızı ortaya çıkarıp geçmişimizi özgürleştirmektir. Gerçeklerin bilinmesi kişide özgürleştirici deneyimlere yol açmaktadır.

Regresyon eğitimi ile farklı teknikler öğrenerek, bakış açınızı geliştirmiş olursunuz.

Bu Eğitimi almış olmanız ruhsal ve psikolojik terapi yapabileceğiniz onayını vermez, terapi yapabilmeniz için gerekli yetkiler, bulunduğunuz ülke kanunlarına göre değişmektedir.

Regresyon Terapisi Eğitimi’nin Amacı

 • Problem oluşturan alışkanlıkların nasıl başladığını deneyimlemek, anlamak ve bu alışkanlıkları ortadan kaldırmak,
 • Kişiyi bu anda hasta eden ve zayıflatan geçmişi serbest bırakmak,
 • Kişinin sorunlarının nedenlerine geri gittiğinde yüzeye çıkan çocukluk deneyimlerinin, geçmiş yaşam deneyimlerinin, ölümden sonra ya da doğumdan önceki deneyimlerinden gelen kalıplarını çözmek
 • Bugünkü yaşamın çocukluk deneyimleriyle, farklı geçmiş yaşam deneyimleri arasında iç içe geçmiş kalıpları çözmek,
 • Kişinin sorunlarının nedenlerine geri gittiğinde yüzeye çıkan travmatik anıları nedeniyle enerjetik olarak ayrışmış beden parçaları ile bütünleşmelerini sağlamak
 • Kişinin sorunlarının nedenlerine geri gittiğinde yüzeye çıkan travmatik anıların orijinal kaynağını bulmalarını ve mevcut günlük yaşam işleyişini engelleyen ve fiziksel ağrı ve hastalığa neden olan temel sorunları çözmelerini sağlamak vb. konular.

Regresyon Terapisi Eğitimi’nin İçeriği

 1. Regresyon Terapisi ve Tarihçesi
 2. Temel görüşme teknikleri
 3. Seans çalışmasına giriş
 4. Bedensel, duygusal, imgesel ve sözel bağlantılarla sahneye gidilmesi
 5. Öykünün ortaya çıkarılması
 6. Beden çalışması yoluyla bedensel travmaları çözme
 7. Katarsis, enerji boşaltması ve dönüşümlerin sağlanması
 8. Atalardan gelen soy mirasları
 9. Doğum öncesi ve anne karnı deneyimleri
 10. İncinmiş çocuk parçalarını bulmak, şifalandırmak, özgürleştirmek
 11. Karaktere dönüşmüş söz, düşünce vb. enerjileri saptamak ve geçersizleştirmek
 12. Kaza, ameliyat vb. travma deneyimleri